Exadata X2-2 vs EMC Greenplum DCA vs Netezza TwinFin 12主要配置大对比

下图列出了Oracle Exadata X2-2 vs EMC Greenplum DCA vs Netezza TwinFin 12 三种一体机的主要配置对比:

 

沪ICP备14014813号-2

沪公网安备 31010802001379号